Hizmetlerimiz

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hemşirelik Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

Anlaşmalı Hastanelerde Yataklı Tedavi Hizmetleri

osgb

İş Yeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ 1. Rehberlik ve danışmanlık İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler Periyodik kontrol ve incelemeler Risk değerlendirme çalışmalarına katılım Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler 2. Sağlık gözetimi Gece …

Sayfaya bak »

İş Yeri Hemşirelik Hizmetleri

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır. İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre; 10’dan az çalışanı olan …

Sayfaya bak »

Uzman Ekibimizle daha iyi hizmet sunmaktayız....

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREV VE YETKİLERİ •İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak •İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirleme •Yıllık Çalışma Planı hazırlamak, Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak •Eğitim Planı hazırlamak, Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek •İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik …

Sayfaya bak »

Anlaşmalı Hastanelerde Yataklı Tedavi Hizmetleri

Anlaşmalı Hastanelerde Yataklı Tedavi Hizmetleri

Sayfaya bak »