Hizmetlerimiz'e dön

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

Uzman Ekibimizle daha iyi hizmet sunmaktayız....

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREV VE YETKİLERİ
•İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
•İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirleme
•Yıllık Çalışma Planı hazırlamak, Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
•Eğitim Planı hazırlamak, Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
•İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
•Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
•Risk Değerlendirmesi yapmak, Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
•Acil Durum Planı hazırlamak, Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
•Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
•İç Yönetmelik hazırlamak