Hizmetlerimiz'e dön

İş Yeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

1. Rehberlik ve danışmanlık

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
Periyodik kontrol ve incelemeler
Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

2. Sağlık gözetimi

Gece postaları dahil sağlık gözetimi
İşe giriş ve periyodik muayeneler
İşe dönüş muayenesi
Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
Gebe ve emzikli çalışanların takibi
Meslek hastalığı takibi
Kronik hastalıkların takibi
Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
Bağışıklama
Portör muayeneleri
Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

3. Eğitim ve bilgilendirme

Genel sağlık eğitimi
İlk yardım eğitimi
İş sağlığı eğitimi
Hijyen eğitimi
Ergonomi eğitimi
Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim