Hizmetlerimiz'e dön

İş Yeri Hemşirelik Hizmetleri

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ çerçevesinde, 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’ İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.

İşverenler, işlerinin tehlike durumlarına göre;
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 35 dakika.

Diğer işyerlerinde:
Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika.
Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 12 dakika
Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorundadır.

Alanında uzman olan Sağlık Personelimizin sunduğu bazı hizmetler;

-İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
-İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak
-İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak
-İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
-İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.