Mevzuat

Kanunlar

– 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

– 4857 sayılı İş Kanunu

– 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

Tüzükler

 

– İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

– Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 

 

Yönetmelikler

 

– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

– İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

– İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

– Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

– Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

 

Tebliğler

 

– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği